Bycykler

Baggrund

Bycykelordningen i Aarhus har været undervejs i en længere årrække. Fra 1999 til 2001 undersøg-tes mulighederne for at sende opgaven i udbud. Men i 2002 besluttede et flertal i Aarhus Byråd, at ordningen skulle gennemføres som et kommunalt projekt i samarbejde mellem Familie- og Beskæf-tigelsesforvaltningen, Magistratens 1. afdeling og Afdelingen for Tekniske Anliggender, Magistra-tens 2. afdeling.

 

 

Bycyklernes baggrund

Efter en udbudsrunde i 2004 indgik Aarhus Kommune en aftale med CIOS ApS om levering af 400 bycykler. Cyklerne var af samme model, som dem der i mere end 10 år havde kørt i København. Der var tale om cykler specielt udviklede til formålet og som var ganske robuste. I Aarhus valgte vi at anskaffe 160 af cyklerne med gear, da geografien i Aarhus er noget kuperet. Gearcyklerne har vist sig at fungere udmærket og er ikke udsat for større slitage end cyklerne uden gear, hvorfor der fremover udelukkende er blevet indkøbt nye cykler med gear.

IMG_6863 kopi
Ny cykeltæller

Bycykelordningen er et beskæftigelsesprojekt

Bycyklerne ankom som samlesæt til Aarhus i januar 2005 og blev samlet af ledige i aktivering. Denne opgave løses af Arbejdsmarkedscenter Nord i Skejby, der også står for den løbende vedlige-holdelse og servicering af bycykelordningen.

 

 

Erfaringer fra det første år

Bycykelordningen blev modtaget meget positivt af borgerne, som tog imod bycyklerne med en inte-resse der gjorde, at vi i bycykelordningen af og til havde svært ved at følge med efterspørgslen. En brugertilfredshedsundersøgelse gennemført i 2006 viste stor tilfredshed blandt borgere i Aarhus. Også blandt de ledige som var beskæftiget med klargøring og service var ordningen populær.

Permanentgørelse af bycykelordningen

I efteråret 2006 gennemførte Rambøll for Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltningen en eva-luering af bycykelordningens første to år. På baggrund heraf besluttede byrådet i Aarhus i foråret 2007 at permanentgøre bycykelordningen som et kommunalt drevet beskæftigelsesprojekt.

 

 

Introduktion af nye lettere cykler

I 2011 indledtes en gradvis udskiftning af bycyklerne med en ny og lettere model med aluminiums stel. Disse vejer ca. 4 kg mindre og er mere letkørte. Udskiftningen vil foregå løbende og de ca. 40 nye cykler, der indkøbes årligt, vil være af den nye model.

 

Se hvor bycyklerne er placeret. Bycykelkort – Klik her

03-06-10_Job_0058

Snup en gratis bycykel, hvis du …

 

  • … har travlt
  • … ikke nåede bussen
  • … har brug for motion
  • … vil opleve byen i et tilpas tempo
  • … tænker på miljøet
  • … eller …

Til gavn for dig, byen og miljøet

Bycyklerne er et tilbud om gratis transport. Du kan bruge dem døgnet rundt. Bycyklerne er en alternativ transportmulighed for byens borgere og turister. Til gavn for dig, byen og miljøet.

 

Du skal bruge en 20 kroners mønt for at få cyklen fri fra stativet. Du får mønten tilbage, når du stiller cyklen tilbage i et stativ.
Du skal selv have lygter og hjelm med.

 

Vi anbefaler en lygte, som du kan sætte fast og fastgøre med klips eller elastik. Bycyklen har nemlig ikke lygteholder.

 

God cykeltur!