Supercykelsti til Lisbjerg

Supercykelstien Lisbjerg-Skejby-Aarhus C
  • Den aarhusianske supercykelsti har et budget på 98 mio. kroner og er støttet med 49 mio. kroner fra Transportministeriets såkaldte supercykelstipulje på godt 170 mio. kr., som blev uddelt i 2013.
  • Puljen har til formål at ”forbedre forholdene for cyklister i de fem største danske byer og give bedre mulighed for at vælge cyklen i stedet for bilen, også over de længere afstande, gennem etableringen af cykelstier målrettet pendlere”.

Status for anlægsarbejdet

Supercykelstien er pt. under anlæg og store dele af linjeføringen fra Ringvejen til Lisbjerg er ved at være færdiganlagt. Supercykelstien forløber på store dele af denne strækning langs den kommende Letbane og derfor bliver stien ikke åbnet før Letbaneskinnerne er anlagt.

Læs om aktuel status på projektet her:

http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Projekter/Anlaeg/Hoejklasset-Cykelrute.aspx

Supercykelsti_Lisbjerg_linjeføring