Gode råd til forældre

Øvelse gør mester

Det tager tid og øvelse at blive en sikker cyklist, og dermed også en sikker trafikant. Som forældre er det derfor vigtigt at tage sig tid til at lære sit barn at færdes sikkert på cykel i trafikken.

 

Kør på cykel sammen med dit barn så ofte som muligt, også mens de er små, så de tidligt får en god fornemmelse for, hvordan de skal gebærde sig i trafikken.

 

Gå i gang med træningen så tidligt som muligt. Jo før, jo bedre. Ved at træne jævnligt får dit barn lært, at der er mange ting at være opmærksomme på i trafikken, og du giver dem fra starten gode muligheder for at blive sikre trafikanter. Men også for senere at få stor glæde af selv at kunne cykle i fritiden og være uafhængig af de voksne.

Hvad skal man kunne?

Mange forældre er forståeligt nok nervøse for at slippe poderne løs eller tage dem med ud i trafikken. Men gør det alligevel – du gør dem en bjørnetjeneste ved at lade være.

Færdselsloven siger, at børn over 6 år må cykle alene. Men man kan ikke regne med, at børn kan cykle sikkert i trafikken, før de er 10-12 år. Først da kan de bedømme andre trafikanters hastighed og hensigt og beslutte, hvad de selv skal gøre i vanskelige situationer. Mange børn kan dog begynde at cykle alene tidligere på udvalgte steder, f.eks. ad stier til skolen.

 

Det er forældrenes ansvar at vurdere barnets modenhed, erfaring med trafikken og vejens sværhedsgrad. Hvis man eri tvivl, om barnet er klar til at cyklepå egen hånd, er det engod ide at lade barnet være fører, nårman cykler sammen. Så får barnet øvelse i at vurdere trafikkens mange situationer – og barnetviser dermed selv, hvornår det er parat til at færdes alene i trafikken.

Før barnet kommer med ud i trafikken skal det have lært:

 

 • At holde balancen på cyklen ved forskellige manøvrer
 • At bremse sikkert
 • Se til siden og tilbage uden for meget slinger
 • At give tegn

10 gode råd om cykeltræning:

 

 • Cyklens udstyr skal være sikkert – husk lys, reflekser og gode bremsere.
 • Synligt tøj og reflekser er vigtigt for at blive set. Cykelhjelm er frivilligt, men en rigtig god idé. Hvis voksne ikke bruger hjelm, vil et barn føle sig moden uden hjelm. Husk at få hjelmen frem,så den dækker panden. Remmen må ikke være løs.
 • Lær barnet, hvad vigepligt betyder, og hvordan det praktiseres.
 • Giv tegn, når I svinger.
 • Giv tegn, når I standser.
 • Lær barnet, hvad rødt, gult og grønt lys betyder, og at selv om bilerne skal holde, er det ikke altid, de gør det.
 • Højresvingende lastbiler kan være livsfarlige – bliv bagved eller kom så langt foran lastbilen, at chaufføren kan se jer.
 • Tal om, hvorfor det er farligt at cykle i modsat retning – både risikoen for at påkøre modkørende cyklister og risikoen for biler fra sidevejene.
 • Når I sammen kører i bil, kan I tale om, hvor let det er at overse en cyklist.