Cykelhandlingsplanen

VI HAR EN PLAN!
Århus Byråd vedtog i september 2007 en ambitiøs cykelhandlingsplan, som skal medvirke til at gøre det både mere attraktivt og sikkert at cykle i Århus. Målet med planen er at få markant flere århusianere til at vælge cyklen frem for bilen som transportmiddel.
7 INDSATSOMRÅDER
I Cykelhandlingsplanen er der udpeget syv indsatsområder. Der er tale om en flerstrenget strategi for at øge cykeltrafikken, og alle indsatser er i princippet lige vigtige.
1. SAMMENHÆNGENDE CYKELRUTENET
Et samlet cykelrutenet bestående af hurtige, direkte og sikre cykelruter skal gøre det mere attraktivt at være cyklist. Rutenettet skal bestå af både eksisterende og nye ruter, og en klassificering vil udgøre grundlaget for nettets fremtidige standard og udbygning.
2. FREMKOMMELIGHED I KRYDS
I planen er der også særlig fokus på fremkommelighed i de kryds, der indgår i hovedrutenettet. Forbedringer vil gøre det både lettere, hurtigere og mere sikkert at færdes på cykel.
3. TRAFIKSIKKERHED
Trafiksikkerhed tænkes ind i alle indsatser, så antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister kan nedbringes.
4. PARKERINGSFORHOLD
Flere og bedre organiserede parkeringsmuligheder skal gøre det lettere at benytte cyklen – især i City.
5. KOMBINATIONSREJSER
Bedre muligheder for at kombinere cyklen med andre transportmidler skal være med til at få flere til at cykle og øge cyklens aktionsradius.
6. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
Bedre vedligeholdelse af veje og stier skal gøre det mere komfortabelt og sikkert at cykle. Vedligeholdelsen skal afstemmes med hovedrutenettet.
7. INFORMATION OG DIALOG
Bedre information, mere dialog med foreninger og fællesråd samt kampagner skal få flere til at cykle.
Læs hele cykelhandlingsplanen eller en præsentation af Århus Cykelby: Klik på linkene til højre!