Supercykelsti til Tilst

Supercykelsti til Tilst

Projektet omfatter etablering af den samlede Tilstrute som højklasset supercykelsti – primært i eget tracé – på hele strækningen fra supercykelstien ved Møllevangs Allé til Brendstrup og Tilst.

Store dele af strækningen er genanvendelse af eksisterende stier og veje, der opgraderes til supercykelsti. Der lægges i dette projekt særlig vægt på at tilvejebringe en landskabelig bearbejdning i det urbaniserede forstadsmiljø, som skal bidrage til den positive cykeloplevelse – i form af afvekslende grønne vejmiljøer, hvor man på vej til og fra arbejde eller uddannelse kan nyde de skiftende årstider.

Forventet tidsplan

Supercykelstien er i projekteringsfasen og anlægsarbejder forventes opstartet ultimo 2017. Stien forventes indviet foråret 2018.